Sastanak načelnika Vukosavlja sa gradonačelnikom Lugana
November 20, 2017
Javna rasprava o nacrtu rebalansa budžeta za 2017. godinu
November 22, 2017

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za ,,Zimsko održavanje puteva na području opštine Vukosavlje u sezoni 2017/2018 godina“

Broj: 02/1- 96-25/17

Datum: 13. 11. 2017.  godine

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ( ,,Službeni glasnik Republike  Srpske”, broj: 97/16),  člana 48. Statuta opštine Vukosavlje (,,Službeni glasnik opština Vukosavlje”, broj:  1/15 i 9/16) i člana  17. i 18. Zakona o javnim nabavkama (,, Službeni glasnik BiH, broj  39/14) d o n o s i m:

 

O D L U K U

 

o  pokretanju  postupka   javnih  nabavki  – Konkurentski  zahtjev  za  dostavljanje ponuda  za  ,, Zimsko  održavanje puteva  na  području  opštine  Vukosavlje  u sezoni 2017/2018 godina “

 

Član 1.

 

Za  Izbor  najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje  radova   ,, Zimskog  održavanja  puteva  na  području  opštine  Vukosavlje  u sezoni  2017/2018 godina “, pokreće  se postupak javnih  nabavki Konkurentski  zahtjev  za   dostavljanje  ponuda.

 

Član 2.

 

Procjenjena  maksimalna vrijednost  usluga zimskog održavanja  puteva  iz člana  1. ove  Odluke  do  kraja  2017. godine iznosi 3.074,38 KM na  osnovu  plana  budžeta za  2017. godinu,  a za prvo  polugodište  2018. god. 10.000,00 KM  na  osnovu troškova  predhodne  godine. Odnosno  ukupna  procjenjena  vrijednost  usluga  zimskog održavanja,  za sezonu  2017/18,  iznosi  13.074,68  KM, sa  uračunatim PDV-om.  Što   bez PDV-a  iznosi 11.174, 68 KM. Sredstva za  usluge zimskog održavanja  će  se obezbjediti iz budžeta opštine Vukosavlje.

 

Član 3.

 

Za  sprovođenje ove odluke zadužuju se  Odsjek za  urbanizam i stambeno- komunalne poslove i  Odsjek za budžet.

 

Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom  donošenja.

 

NAČELNIK

Borislav  Rakić, dipl.ecc.

 

Dostaviti:

  1. Odsjek za urbanizam i stambeno- komunalne poslove
  2. Odsjek za budžet
  3. web stranica opštine
  4. Arhiva