Javna rasprava o nacrtu rebalansa budžeta za 2017. godinu
November 22, 2017
Međunarodni sajam nekretnina i investicija “BLIRE” – Banja Luka Invest Real Estate Expo
November 24, 2017

Prijedlozi i preporuke za smanjenje i ukidanje parafiskalnih naknada

U prostorijama administrativnog centra opštine Vukosavlje u srijedu 22.11.2017. održan je sastanak između predstavnika opštine Vukosavlje na čelu sa zamjenikom načelnika gospodinom Dejanom Jovićem i predstavnika Nezavisnog biroa za razvoj (NBR) na čelu sa izvršnim direktorom gospodinom Enverom Sarvanom na temu “Parafiskalne naknade – prijedlozi i preporuke za smanjenje i ukidanje”.

Današnji sastanak je nastavak saradnje između opštine Vukosavlje i NBR-a koji ima za cilj da se na području Vukosavlja utvrdi i razmatra stanje opterećenosti lokalnih privrednih subjekata, usaglase i definišu ključni principi i prioriteti, te da se utvrdi potreba i prostor za smanjenje ili ukidanje dijela parafiskalnih naknada bez većeg uticaja na uslove u kojima funkcioniše lokalna samouprava.