Međunarodni sajam nekretnina i investicija “BLIRE” – Banja Luka Invest Real Estate Expo
November 24, 2017
Završeno asfaltiranje pristupnog puta do Ambulante porodične medicine u Vukosavlju.
December 3, 2017

Javni konkurs za dodjelu šest stipendija studentima visokoškolskih ustanova.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA VUKOSAVLJE

NAČELNIK OPŠTINE

 

Na osnovu člana 57. Statuta opštine Vukosavlje (,,Službeni glasnik opštine Vukosavlje“ broj 6/17), člana 5. stav  1. Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata iz Budžeta opštine Vukosavlje broj 02/1-67-15/11 od 06.10.2011. g, u vezi člana 16. stav 4. Zakona o studentskom standardu (,,Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 34/08), načelnik opštine raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za dodjelu šest stipendija studentima visokoškolskih ustanova

I

Raspisuje se javni konkurs za dodjelu šest stipendija redovnim studentima prvog ciklusa studija visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i inostranstvu po naučnim oblastima kako slijedi:

 • prirodne nauke – 1 (jedna) stipendija
 • medicinske i zdravstvene nauke – 2 (dvije) stipendije
 • društvene nauke – 3 (tri) stipendije

II

Opšti uslovi za dodjelu stipendija – Za dodjelu stipendija iz tačke I ovog konkursa mogu konkurisati redovni studenti koji imaju prebivalište na području opštine Vukosavlje i koji ispunjavaju sledeće opšte uslove:

 • da su državljani Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine;
 • da nisu korisnici stipendije ili da ne primaju kontinuiranu novčanu pomoć od drugih davaoca;
 • da su redovni studenti prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama po naučnim oblastima iz tačke I ovog konkursa;

III

Pored opštih uslova, studenti prve godine prvog ciklusa studija koji konkurišu za dodjelu stipendija, moraju imati prosječnu ocjenu tokom srednjeg obrazovanja od 4,5 i više.

IV

Kriterijumi za utvrđivanje rang-liste studenata za dodjelu stipendija su:

 • uspjeh u dosadašnjem školovanju – prosjek ocjena;
 • godina fakulteta;
 • prosjek primanja po članu domaćinstva;
 • djeca invalida rata od I do IV kategorije i djeca bez roditelja;
 • korisnici socijalne pomoći;
 • dva studenta u jednom domaćinstvu;

Maksimalan broj bodova koji jedan kandidat može dobiti je 90, ukoliko dva ili više studenata ima isti broj bodova prednost ima kandidat sa većim prosjekom ocjena odnosno na višoj godini studija.

Ako su dva kandidata iz jednog domaćinstva prijavljena za dobijanje stipendije, u tom slučaju samo se jednom kandidatu može dodjeliti stipendija.

Stipendija se ne može dodjeliti studentu apsolventu.

V

Obrazac prijave za javni konkurs i obrazac prijave da student ne prima stipendiju iz drugih izvora biti će dostupni na portalu opštine Vukosavlje https://vukosavlje.gov.ba i na info-pultu Opštinske uprave opštine Vukosavlje.

VI

Uz uredno popunjen obrasac prijave za javni konkurs, kandidati su obavezni dostaviti u originalu ili u ovjerenoj kopiji dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji kojom dokazuju opšte i posebne uslove konkursa kao i ispunjenost kriterijuma za utvrđivanje rang liste i to:

 • potvrdu/uvjerenje fakulteta da je redovan student odnos uvjerenje o upisu na fakultet za studente prve godine studija;
 • potvrda o prosjeku ocjena tokom srednjeg obrazovanja i završnog ispita (za studente prve godine i koja mora biti veća od 4,5);
 • uvjerenje o položenim ispitima iz prethodnih godina studija sa prosječnom ocjenom studiranja (za studente druge, treće i četvrte (i pete) godine prvog ciklusa studija);
 • ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora finansiranja;
 • izvod iz matične knjige rođenih ;
 • izvod iz matične knjige umrlih (djeca bez roditelja);
 • uvjerenje o invalidnosti roditelja (studenti čiji je roditelj invalid rata) ;
 • uvjerenje o prebivalištu ne starije od šest mjeseci;
 • potvrda o prosjeku primanja za članove domaćinstva za posljednjih šest mjeseci
 • za nezaposlene potvrda od nadležnog organa
 • za penzionere posljednji ček od penzije
 • kućna lista;
 • Uvjerenje da je korisnik socijalne pomoći.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

VII

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, kandidati mogu dostaviti lično ili poštom na adresu Opština Vukosavlje, ul. Muse Ćazima Ćatića 163, 74470 Vukosavlje u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Prijava na javni konkurs za dodjelu stipendija – ne otvaraj“.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VIII

Javni konkurs objaviti će se na oglasnoj tabli opštine Vukosavlje i na web stranici opštine Vukosavlje, a rok za prijavu je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Cjelokupni postupak po ovom Konkursu spovesti će tročlana Komisija za dodjelu stipendija koju imenuje načelnik opštine. Zadatak Komisije je da utvrdi prijedlog liste kandidata i isti dostavi načelnik opštine koji donosi konačnu odluku o dodjeli stipendija.

 

NAČELNIK

Borislav Rakić, dipl. ekon.

 

Broj: 02/1-67-______/17

Datum: 01.12.2017. godine

 

NEOPHODNI FORMULARI

Пријава – ћирилица

Izjava da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja – latinica

Изјава да студент не прима стипендију из других јавних извора стипендирања – ћирилица