Završeno asfaltiranje pristupnog puta do Ambulante porodične medicine u Vukosavlju.
December 3, 2017
Saopštenje za javnost povodom učestalih dezinformacija i problema koji su se javili u Mjesnoj zajednici Modrički Lug u vezi Antenskog stuba
December 19, 2017

Uvid u zahtjev firme “ALMAC” doo za ekološku dozvolu i priloženu dokumentaciju

Broj: 06/7-92-15/2-17

Datum: 12.12.2017. godine

 

Na osnovu člana 39. i 88. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12) i člana 3. Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 124/12), Odsjek za urbanizam i stambeno-komunalne poslove, Opštine Vukosavlje, obavještava zainteresovanu javnost

 

O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE ZA

 

proizvodnju AL i PVC stolarije, opština Vukosavlje 

Podnosilac zahtjeva: „ALMAC“ d.o.o. Modriča,  Riste Mikičića br. 63, opština Modriča

Dana 11.12.2017. godine podnosilac zahtjeva „ALMAC“ d.o.o. Modriča,  Riste Mikičića br. 63, opština Modriča kao investitor predao je Odsjek za urbanizam i stambeno-komunalne poslove Opštine Vukosavlje zahtjev broj: 06/7-92-15/17 za izdavanje ekološke dozvole.

Zainteresovana javnost može izvršiti besplatan uvid u zahtjev za ekološku dozvolu i priloženu dokumentaciju u prostorijama Odsjek za urbanizam i stambeno-komunalne poslove Opštine Vukosavlje u periodu od 12.12.2017. godine do 11.01.2018. godine.

U ovom periodu zainteresovana javnost može podnijeti Odsjek za urbanizam i stambeno-komunalne poslove Opštine Vukosavlje mišljenje o zahtjevu i priloženoj dokumentaciji u pisanoj formi.

 

ODSJEK ZA URBANIZAM I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE

 

Obavještenje za ekološku dozvolu ALMAC