Javni poziv za dodjelu subvencija iz Budžeta opštine Vukosavlјe u 2018. godini
February 5, 2018
О Д Л У К У о избору најповољнијег понуђача
February 12, 2018

Informacija o pregovaračkom postupku – ,,Dogradnja kanalizacione mreže i izgradnja prepumpne stanice“

Broj:  02/1-96-9/3-18

Datum: 31.01.2018. godine

 

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM  POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

 

U skladu sa članom 28. stav (1) i stav (4) Zakona o javnim nabavkama, opština Vukosavlje objavljuje informaciju da  provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku  radova – ,, Dogradnja  kanalizacione  mreže i izgradnja  prepumpne  stanice“.  Opština  Vukosavlje  će u  skladu  sa Zakonom  uputiti  zahtjev za  dostavu ponude jednom  ponuđaču  i sa  njim   voditi  pregovarački  postupak.

 

 

NAČELNIK

Borislav Rakić, dipl.ecc.

 

 

Informacija o pregovaračkom postupku – ,,Dogradnja kanalizacione mreže i izgradnja prepumpne stanice“

Dostavljeno:

  1. Web stranica
  2. Arhiva