ОБАВЈЕШТЕЊЕ-РЕБАЛАНС БУЏЕТА
April 13, 2018
ЈАВНИ ПОЗИВ – БАЊСКА РЕХАБИЛИТАЦИJA У 2018 г.
April 18, 2018

ОДЛУКA о избору најповољнијег понуђача

прихвата се препорука Комисије за јавне набавке за одабир најповољнијег понуђача ЈП ЕКО-ЧИСТОЋА д.о.о. Вукосавље.

одлука о избору