О Д Л У К У о избору најповољнијег понуђача за извођење радова – „Изградња приступних макадамских путева до бушотина“,

Svečano otvorena Područna kancelarija Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
June 1, 2018
OBAVJEŠTENJE – O IZLAGANJU PRIVREMENIH BIRAČKIH SPISKOVA
June 6, 2018

О Д Л У К У о избору најповољнијег понуђача за извођење радова – „Изградња приступних макадамских путева до бушотина“,

О  Д  Л  У  К  У

о избору најповољнијег понуђача

У проведеном поступку јавне набавке путем Конкурентског захтјева за извођење радова – „Изградња приступних макадамских путева до бушотина“

одлука