OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA JAVNI UVID NACRTA IZVJEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU URBANISTIČKOG PLANA
June 12, 2018
О Д Л У К У О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЈАКЕШ, ВУКОСАВЉЕ, ПЕЋНИК, ГНИОНИЦА, ЈОШАВИЦА И СРНАВА
June 18, 2018

Нацрт Ребаланса буџета општине Вукосавље за 2018. годину

Нацрт Ребаланса буџета општине Вукосавље за 2018. годину

Данас је у Плавој Сали општине Вукосавље одржана јавна расправа о Нацрту Ребаланса буџета општине Вукосавље за 2018. годину. Буџет за 2018. годину повећао се за 744 000,00 КМ или за 31,17% у односу на план буџета за 2018. годину. Основна повећања односе се на непореским приходима у износу од 24 000,00 КМ, на грантовима 70 000,00 КМ и на трансферима 450 000, 00 КМ. Значајна средства добијена су од Владе Републике Српске и то у износу од 2 000 000, 00 КМ који ће бити утрошени у буџету за 2018. годину. Сви приходи од 744 000, 00 КМ распоређују се на расходе и то већим дјелом на инвестиционе активности у току 2018. године у износу од 703 415,08 КМ, а преостали износ односи се на повећање текућих расхода. Буџет општине Вукосавље за 2018 годину износи 3 131 017,00 КМ.