ОДЛУКУ о поништењу поступка јавне набавке
August 15, 2018
X SJEDNICA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE
August 23, 2018

Јавни конкурс за пријем приправника у Општинску управу општине Вукосавље

Општина Вукосавље расписала је Јавни конкурс за пријем приправника са Високом стручном спремом у Општинску управу општине Вукосавље. Заинтересовани кандидати пријаве подносе на Обрасцу пријаве који се налази у прилогу.

Јавни конкурс за пријем приправника у Општинску управу општине Вукосавље

Образац