Musa Ćazim Ćatić 163, 74470 Vukosavlje | tel: +387-53-707-704 | fax: +387-53-707-702 | opstina@vukosavlje.gov.ba.

 

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
ADMINISTRATIVNI CENTAR
ADMINISTRATIVNI CENTAR
RADNICI ŠALTER SALE
RADNICI ŠALTER SALE
OPŠTINA VUKOSAVLJE
VILA KARAMATA
VILA KARAMATA
 ZIMA U VUKOSAVLJU
ZIMA U VUKOSAVLJU
Centar opštine
 OPŠTINA VUKOSAVLJE
OPŠTINA VUKOSAVLJE

GLASANJE BIRAČA UZ POMOĆ DRUGOG LICA

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA VUKOSAVLJE OBAVJEŠTAVA BIRAČEKOJI SU SLIJEPI, NEPISMENI ILI FIZIČKI NESPOSOBNI

Da je članom 21. Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 27/22) propisano da prilikom glasanja birač koji je slijep, nepismen i fizički nesposoban ima pravo da koristi pomoć drugog lica kojeg on izabere i uz odobrenje predsjednika biračkog odbora.

Prilikom glasanja birača uz pomoć drugog lica popunjava se PDL obrazac u koji se unosi ime i prezime, JMB i broj identifikacione isprave za birača koji je slijep, nepismen ili fizički nesposoban, nadalje ime i prezime, broj identifikacione isprave i potpis lica koje pruža pomoć drugom licu, navod o vrsti dokaza, odnosno broj i datum izdavanja dokaza o činjenici da je birač slijep, nepismen ili fizički nesposoban, oznaka da li se radi o slijepom, nepismenom ili fizički nesposobnom licu, redni broj obrasca, broj biračkog mjesta, redni broj birača koji se nalazi u izvodu iz Centralnog biračkog spiska i potpis predsjednika biračkog odbora.

Kao relevantan dokaz za slijepo i fizički nesposobno lice je rješenje ili uvjerenje/potvrda nadležne ustanove, instituta ili komisije o utvrđenom invaliditetu ili tjelesnom oštećenju, nalaz medicinske ustanove kojom je izvršena procjena invalidnosti ili tjelesnog oštećenja i članska iskaznica saveza ili udruženja registrovanog za pomoć ovoj kategoriji lica.

Dokaz za nepismeno lice je oznaka XX na putnoj ispravi ukoliko je identifikacija birača izvršena pomoću putne isprave, odnosno nepopunjena rubrika za potpis ukoliko je identifikacija izvršena ličnom kartom.

Opštinska izborna komisija Vukosavlje obavještava ove kategorije birača, da unaprijed pripreme naprijed navedene relevantne dokaze, kako bi na dan izbora mogli ostvariti pravo da glasaju uz pomoć drugog lica.

 

306x100

 

izbori 22

April 15 is Tax Day1

SOC

EKO

SKOLA

April 15 is Tax Day

AMBULANTA

KOMUNALNA POLICIJA