Načelnik

Borislav Rakić


Rođen je 11. maja 1984. godine u Odžaku. Osnovnu i srednju školu je završio u Vukosavlju, a zvanje dipl. ekonomiste stekao je u Banja Luci. Radno iskustvo sticao u NLB banci, potom obavljao funkciju direktora marketina u Rafineriji ulja Modriča i MH Elektro Privreda Republike Srpske, ZP Elektro Doboj. Oženjen i nastanjen u Vukosavlju.
Politički aktivan od 2001. godine. Kao član mladih izabran je za odbornika u Skupštini opštine Vukosavlje 2004. godine i tu funkciju obavljao do 2008. godine. Za načelnika opštine Vukosavlje izabran je na lokalnim izborima oktobra 2016. godine.