O opštini Vukosavlje

Opština Vukosavlje je Dejtonskim mirovnim sporazumom dobila svoje oblike i granice. Naime, od prijeratnog dijela opštine Odžak, koja je u toku rata dobila naziv Vukosavlje, podijeljena je teritorija opštine na dva dijela. Jedan dio je dodijeljen Federaciji BiH pod nazivom Odžak, a drugi dio Republici Srpskoj na kojoj i danas svoj prosperitet i sigurnost obezbjeđuje opština Vukosavlje. Ona obuhvata naseljena mjesta Gnionicu , Jošavu, Jezero, dijelove Srnave i dijelove Ade, Potočana i Vrbovca. Ovoj teritoriji pripojena su i naseljena mjesta Jakeš, Pećnik i Modrički Lug koja su ranije pripadala opštini Modriča.

U naseljenom mjestu Jakeš se nalaze ostaci starog grada Dobora. Nastankom opštine Vukosavlje, dio naseljenog mjesta Jakeš na kojem se nalazi stari grad je pripalo Modriči, alokacija na kojoj se nalazi poznata je pod imenom Gradina – Dobor ili Dobor kula. Nalazi se na blagoj kosi koja dominira okolnim terenom, neposredno iznad lijeve obale rijeke Bosne

Prilikom izgradnje nove ceste uz Bosnu 1975. godine su arheološkim istraživanjem ustanovljeni tragovi koji ukazuju da je još u prahistorijskom dobu na ovom prostoru postojalo neko utvrđenje. Iz antičkog doba na teritoriji utvrđenja i na padini prema rijeci Bosni pronađeno je nekoliko metalnih nalaza, te komada opeke i crijepa. Istraživač ovog utvrđenja Ivo Bojanovski smatra da su otkriveni dijelovi utvrđenja iz neke ranije faze srednjovjekovnog grada, na kojima je kasnije sagrađeno današnje utvrđenje.

Dobor se nalazio na teritoriji srednjovjekovne župe Nenavište. Granice Nenavišta se približno poklapaju s područjem opština Gradačca, Modriče, Orašje, Bosanski Šamac-Šamac i Odžak. U povelji bana Stjepana II Kotromanića iz 1329. godine Nenavištu su pripadali selo Jakeš na lijevoj i Modriča na desnoj obali rijeke Bosne, tj. uža teritorija na kojoj se nalazi utvrđenje Dobor. U kasnom srednjem vijeku župa Nenavište podijelila se na dva manja kotara sa sjedištima u Gradačcu i Doboru. Prvi pisani izvori o Doboru su iz perioda ratova koje je vodio ugarski kralj Sigismund protiv Bosne krajem XIV i početkom XV stoljeća.