Načelnik odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti

Zekerijah Bahić

+387 65 093 275


Rođen je 29.05.1980. godine u Doboju. Otac je jednog djeteta. Osnovnu školu je završio u Hamburgu, gimnaziju u Gradačcu, a zvanje diplomiranog politologa je stekao na Faklutetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Trenutno pohađa zajednički postdiplomski studij Ekonomskog fakulteta u Ljubljani i Ekonomskog fakulteta u Sarajevu – “Ekonomija i upravljanje javnim sektorom i okolišem”. Radno iskustvo sticao u firmama “Biro commerce” doo Odžak, “Techno-trade” doo Sarajevo, a od 2012. radi u opštini Vukosavlje. 2012. godine je izabran za odbornika u SO Vukosavlje. Priča engleski i njemački jezik, te poznaje osnove francuskog jezika.