Musa Ćazim Ćatić 163, 74470 Vukosavlje | tel: +387-53-707-704 | fax: +387-53-707-702 | opstina@vukosavlje.gov.ba.

 

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
OPŠTINA VUKOSAVLJE
VILA KARAMATA
VILA KARAMATA
Opštinska uprava
ZGRADA ŠALTER SALE
ZGRADA ŠALTER SALE
RADNICI ŠALTER SALE
RADNICI ŠALTER SALE
Centar opštine
 OPŠTINA VUKOSAVLJE
OPŠTINA VUKOSAVLJE
Graniči sa opštinom Modriča, Bosanskim Brodom i Odžakom
VUKOSAVLJE
VUKOSAVLJE
 ZIMA U VUKOSAVLJU
ZIMA U VUKOSAVLJU
U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti. Jedinice lokalne samouprave su, u dane praznika dužne postupati u skladu sa odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije odnosno u skladu sa odredbama gradskih/opštinskih štabova za vanredne situacije.

306x100

 

banner 250x250px Mrvice 2020

April 15 is Tax Day