Musa Ćazim Ćatić 163, 74470 Vukosavlje | tel: +387-53-707-704 | fax: +387-53-707-702 | opstina@vukosavlje.gov.ba.

 

ODLUKA O KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU DODJELE I KORIŠTENJA SUBVENCIJA OPŠTINE VUKOSAVLJE (NVO)

ODLUKA