Musa Ćazim Ćatić 163, 74470 Vukosavlje | tel: +387-53-707-704 | fax: +387-53-707-702 | opstina@vukosavlje.gov.ba.

 

ODLUKE 2020

1. 06.04.2019.g. - Nabavka i ugradnja stolarije i bravarije na objektu administrativnog centra Opštine Vukosavlje

2. 18.05.2020.g. - Услуге чишћења јавних површина, комуналног уређења простора и остале услуге одржавања јавних површина на подручју општине Вукосавље у 2020. години

3. 01.06.2020. г. - „Љетно одржавање локалних путева на подручју општине Вукосавље у сезони 2020. године“

4. 17.08.2020. g. - o pokretanju postupka javnih nabavki - Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za izvodenje radove,,Unutrašnji radovi u administrativnom objektu Opštine Vukosavlje-dio zanatsko- instalaterskih radova"

5. 07.09.2020.g.- o pokretanju postupka javnih nabavki - Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za izvođenje radove ,,Uređenje kanala i putnih jaraka u MZ Jošava i uređenje korita "

6. 09.09.2020.g - o izmjeni tenderske dokumentacije - Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za radove ,,Uredenje kanala i putnih jaraka tMZ Josava i uredenje korita"

7. 30.09.2020. g - o pokretanju postupka javnih nabavki - Otvoreni postupak za izvođenje radove,,Asfaltiranje lokalnih puteva u MZ Vukosavlje, Opština Vukosavlje"

8. 30.09.2020.g - o pokretanju postupka javnih nabavki - konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za radove,,Izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode od mangana sa rezervoarima u MZ Jezero"

9. 05.10.2020. g - o pokretanju postupka javnih nabavki Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku jednog korištenog kombi-busa za potrebe Opštine Vukosavlje

10. 15.10.2020. g. - o pokretanju postupka javnih nabavki - konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za "Zimsko održavanje puteva na području opštine Vukosavlje u sezoni 20202/2021 godina.

11. 16.12.2020. g.- o pokretanju postupka javnih nabavki- za nabavku goriva i maziva u 2021. godini za opštinu Vukosavlje.

12. 31.12.2020. g. - PLAN NABAVKI OPSTINE VUKOSAVLJE ZA 2021. GODINU

13. 31.12.2020. g - OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORRAZUMA OPŠTINA VUKOSAVLJE