Musa Ćazim Ćatić 163, 74470 Vukosavlje | tel: +387-53-707-704 | fax: +387-53-707-702 | opstina@vukosavlje.gov.ba.

 

Odbornici

SNSD

 1. Mlinarević Miroslav
 2. Čupić Ilija
 3. Katanić Snježana
 4. Blagojević Aleksandar

SP

 1. Kovačević Jovan

NPS

 1. Pašalić Vesna

SDS

 1. Danijel Ružičić

HDZ

 1. Barukčić Ilija

SBB

 1. Vujinović Snežana

SDP

 1. Hadžidedić Mirza
 2. Bahić Nihad

SDA

 1. Sejdić Fadil
 2. Imširović Hajrudin
 3. Hadžiomerović Elvir

NACIONALNA MANJINA

 1. Osmanović Mustafa

Prava i obaveze odbornika SO Vukosavlje

 1. Da prisustvuje sjednici Skupštine i radnih tijela Skupštine čiji je član i učestvuje u njihovom radu i odlučivanju;
 2. Da prisustvuje sjednicama radnih tijela Skupštine čiji nije član, bez prava odlučivanja;
 3. Da pokreće inicijative za razmatranje i za rješavanje određenih pitanja i daje prijedloge za donošenje akata iz nadležnosti Skupštine;
 4. Da pokreće inicijative i daje prijedloge za unapređenje rada Skupštine i radnih tijela;
 5. Da postavlja odbornička pitanja koja se odnose na rad Načelnika opštine, te da traži od njega obavještenja i objašnjenja, a isto tako i od predsjednika Skupštine te Opštinske administrativne službe u izvršavanju zakona, drugih propisa i opštih akata Skupštine, kao i na rad institucija koje imaju javna ovlašćenja;
 6. Da predlaže raspravu o pitanjima koja se odnose na rad Skupštine, njenih radnih  tijela,  Načelnika opštine  i  Opštinske  uprave,  kao  i  na  rad  institucija  koje imaju javna ovlašćenja;
 7. Da učestvuje u obavještavanju građana i njihovih organizacija o pitanjima o kojima se odlučuje u Skupštini, putem zborova građana, odnosno drugih skupova na koje je pozvan ili na koji ga uputi Skupština;
 8. Da redovno i blagovremeno prima informacije o svim pitanjima od značaja za vršenje funkcije;
 9. Da ulaže amandmane na prijedloge akata;
 10. da izvršava i druge zadatke, koje mu u okviru svog djelokruga povjeri Skupština ili radno tijelo čiji je član.