Musa Ćazim Ćatić 163, 74470 Vukosavlje | tel: +387-53-707-704 | fax: +387-53-707-702 | opstina@vukosavlje.gov.ba.

 

ODLUKE 2024

1. 17.01.2024. - o prihvatanju ponude od Uslužna djelatnost "RADIĆ" Dragan Radić, s.p. Vukosavlje, za usluge "Čišćenje prostorija Administrativnom centru Opštine Vukosavlje u 2024

2. 17.01.2024 - OBAVJEŠTENJE O NEPOSTAJANJU SUKOBA INTERESA

3. 31.01.2024 - o prihvatanju Ponude od "AUTO PLUS" d.o.o. iz Banja Luke

4. 31.01.2024 - o prihvatanju ponude od "DUNAV OSIGURANJE" A.D. iz Banja Luke

5. 07.02.2024. - o prihvatanju ponude od AUTOSERVIS "MP-TIM" iz Šamac

6. 07.02.2024. - o prihvatanju ponude firme JP "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva" a.d. iz Istočnog Novog Sarajeva-"KNJIŽARA" Modriča

7. 14.02.2024. - o prihvatanju ponude "GARIJA" d.o.o. iz Vukosavlja

8. 15.02.2024. - o prihvatanju ponude TR Komision "Pejanović" Modriča za "Nabavku materijala za uređenje zgrade MZ Vukosavlje" 

9. 19.02.2024. - o prihvatanju ponude od Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka

10. 21.02.2024. - o prihvatanju ponude "HIT" d.o.o. iz Brčko distrikta

11. 21.02.2024. - o prihvatanju ponude Ponude od "Sanitarac" d.o.o. iz Vlasenice

12.22.02.2024. - o prihvatanju ponude "NERO INŽENJERING" d.o.o. Banja Luka

13. 27.02.2024. - o prihvatanju Ponude od JP "SRPSKI KULTURNI CENTAR" D.O.O. iz Modriče

14. 07.03.2024. - o prihvatanju Predračuna od TR Komision "PEJANOVIĆ" iz Modriče

15. 13.03.2024. - o prihvatanju ponude firme "MS HYDRO" d.o.o. iz Bijeljine

16. 19.03.2024. - o prihvatanju ponude firme "NERO INŽENJERING" d.o.o. iz Banja Luke

20. 20.03.2024. - o prihvatanju ponude firme "AGE INŽINJERING" d.o.o. iz Modriče

21. 26.03.2024. - o prihvatanju predračuna D&S komerc d.o.o. iz Doboja

22. 28.03.2024. - o prihvatanju ponude "EUROCOMPANY" d.o.o. iz Odžaka

23. 02.04.2024. - o prihvatanju ponude od ponuđača "GARIJA" d.o.o. iz Vukosavlja

24. 03.04.2024. - o prihvatanju ponude d.o.o. PELESIĆ iz Modriče

25.17.04.2024 - o pokretanju procedure javnih nabavki putem direktong sporazuma za nabavku robe "Nabavka regrips ploča o profila za Dom u Vukosavlju"

26. 22.04.2024. - "Nabavka materijala za održavanje objekta MZ Jezero"

27. 23.04.2024. - "SION-GM" d.o.o. iz Modriče za "Nabavku materijala za održavanje objekta MZ Jezero

28. 07.05.2024 - o prihvatanju ponude od JP "EKO-ČISTOĆA" d.o.o. iz Vukosavlja

29. 07.05.2024 - o prihvatanju ponude od JP "EKO-ČISTOĆA" d.o.o. iz Vukosavlja

30. 15.05.2024. - o prihvatanju ponude firme "ACS STUDIO" d.o.o. Banja Luka

31. 20.05.2024 - o prihvatanju ponude "GARIJA" d.o.o iz Vukosavlja

32. 10.06.2024 - o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku LED lampi za uličnu rasvjetu u opštini Vukosavlje sa ugradnjom