Musa Ćazim Ćatić 163, 74470 Vukosavlje | tel: +387-53-707-704 | fax: +387-53-707-702 | opstina@vukosavlje.gov.ba.

 

O opštini Vukosavlje

Opština Vukosavlje prostire se u sjevernom dijelu Republike Srpske kojoj i administrativno pripada.Na jugu graniči sa opštinom Modriča, na zapadu sa Bosanskim Brodom, a na istoku sa opštinom Odžak ( Federacija Bosne i Hercegovine) . Nastala je nakon Dejtonskog sporazuma od dijelova teritorije opština Modriča (naseljena mjesta Jakeš, Pećnik i Modrički Lug) i Odžak (naseljena mjesta Gnionica, Jošava, Jezero, dijelovi Srnave, Ade, Potočana i Vrbovca). Vukosavlje zauzima prostor između planine Vučijak i rijeke Save, te se tako i došlo do samog naziva opštine. Sama opština organizovana je u 8 mjesnih zajednica koje broje ukupno 5500 stanovnika. Za Dan opštine određen je 8. septembar jer su na taj dan u Drugom svjetskom ratu ovi krajevi oslobođeni od fašističke vojske i vraćeni narodu koji je na ovim prostorima živeo unazad nekoliko stotina godina. Kroz opštinu Vukosavlje jednim dijelom teče rijeka Bosna koja u svom toku prema rijeci Savi prolazi kroz naselje Ada. Prostor opštine Vukosavlje je veoma pogodan za razvoj privrede budući da će se na njenom području nalaziti prva silazna petlja na Koridoru 5C koji će povezat sjever Bosne i Hercegovine sa njenom krajnjom granicom kod luke Ploče. Stanovništvo Vukosavlja uglavnom se bavi poljoprivredom. Ovi krajevi imaju bogato i plodno tlo za razvoj mnogih biljnih kultura. Razvojni potencijali ove opštine čine poljoprivredne djelatnosti, šumarstvo, malo i srednje preduzetništvo, lov i seoski turizam.

  • 17991252_2290465531179529_3094454062976653569_n
  • 22885904_2417065148519566_8973504117120847940_n
  • 23231169_250993382093788_3342278368840689146_n---Copy
  • 23319101_250685075457952_118933807410027456_n
  • 39614175_2653101618249250_884545589738471424_n
  • karta-autocesta-i-brzih-cesta1500j