Musa Ćazim Ćatić 163, 74470 Vukosavlje | tel: +387-53-707-704 | fax: +387-53-707-702 | opstina@vukosavlje.gov.ba.

 

ODLUKE 2022

 1. 13.01.2022. g - Nabavka jednog laptopa za Opštinu Vukosavlje
 2. 17.01.2022. g - o prihvatanju Predračuna, broj 003 od KING d.o.o. iz Doboja
 3. 18.01.2022. g - za dostavljanje ponude za servisiranje i održavanje službenih vozila u vlasništvu Opštine Vukosavlje u 2022. godini
 4. 18.01.2022. g - o prihvatanju ponude od ZTR Vučijak iz Modriče
 5. 18.01.2022. g - o prihvatanju ponude od GUMA M d.o.o. Mostar - Podružnica Banja Luka
 6. 20.01.2022. g - o prihvatanju ponude "Nova DI Vrbas" d.o.o. iz Banja Luke (nabavka i montaža konferencijskih stolica i stola)
 7. 20.01.2022. g - o prihvatanju Ponude "Nova DI Vrbas" d.o.o. iz Banja Luke (nabavka i montaža namještaja za kabinet načelnika opštine Vukosavlje)
 8. 25.01.2022. g - Izrada akta o procjeni rizika na radnom mjestu i obuka radnika Opštine Vukosavlje
 9. 31.01.2022.g - direktni sporazum o uslugama osiguranja zaposlenih lica u opštinskoj upravi Vukosavlje
 10. 01.02.2022.g - o prihvatanju ponude od AUTOSERVIS MP-TIM iz Šamca
 11. 01.02.2022.g - o prihvatanju ponude od GRAWE OSIGURANJE A.D. iz Banja Luke
 12. 03.02.2022.g - direktni sporazum za radove "Izrada AB vodovodne šahte na mjestu spajanja vodovodne mreže iz novosagrađenog objekta i postojeće vodovodne mreže u MZ Jezero"
 13. 04.02.2022.g - Priprama i asfaltiranje lokalnih saobraćajnica u tri nova naselja u Opštini Vukosavlje
 14. 08.02.2022.g - o prihvatanju Predračuna broj: 2 od TEKOS D.O.O. iz Banja Luke
 15. 08.02.2022.g - Direktni sporazum - za nabavku HTZ odijela za potrebe Opštine Vukosavlje
 16. 08.02.2022.g. - Direktna pogodba za usluge "Hvatanje i zbrinjavanje napuštenih pasa na području opštine Vukosavlje u toku 2022. godine"
 17. 09.02.2022.g - o prihvatanju ponude od Ugostiteljske radnje riblji restoran "VODENICA" iz Modriče
 18. 09.02.2022.g. - o prihvatanju Ponude od firme "PREVENTIVA" d.o.o. iz Banja Luke
 19. 10.02.2022.g - o pokretanju postupka javnih nabavki Direktni sporazum za pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova "Izrada AB vodovodne šahte na mjestu spajanja vodovodne mreže iz novosagrađenog objekta i postojeće vodovone mreže u MZ Jezero"
 20. 15.02.2022.g - Usluge medijskog praćenja aktivnosti Opštine Vukosavlje period februar - decembar 2022. godine
 21. 15.02.2022. g - o prihvatanju Ponude od JP SRPSKI KULTURNI CENTAR D.O.O. iz Modriče
 22. 15.02.2022.g - o prihvatanju ponude od Z.T.R. "GARIJA" Miroslav Mlinarević s.p. iz Vukosavlje
 23. 15.02.2022.g - prihvatanje ponude od "VINKOVIĆ" D.O.O. iz Oštre Luke za radove "Izradu AB vodovodne šahte na mjestu spajanja vodovodne mreže iz novosagrađenog objekta i postojeće vodovodne mreže u MZ Jezero"
 24. 15.02.2022.g - Direktni sporazum za nabavku elektro-materijala sa ugradnjom za popravku javne rasvjete u mjesnim zajednicama Opštine Vukosavlje
 25. 15.02.2022 g - prihvatanje ponude firme "GRADNJA INVEST 2" D.O.O. iz Odžaka
 26. 16.02.2022.g - Usluge preventivne sistematske deratizacije i dezinsekcije opštine Vukosavlje za 2022. godinu
 27. 16.02.2022.g - Usluga čišćenje javnih površina, komunalnog uređenja prostora i ostale usluge održavanja javnih površina na području opštine Vukosavlje u 2022. godini
 28. 16.02.2022. g - Zamjena dotrajalih i oštećenih prozora na društvenom domu u MZ Jakeš
 29. 18.02.2022. g - Direktni sporazum za Pružanje usluga održavanja programa i podrške korisnicima modula programskog paketa za budžet budžet i finansije Finova
 30. 18.02.2022. g - o prihvatanju Ponude od ITINERIS d.o.o. iz Tuzle
 31. 18.02.2022. g - o prihvatanju ponude od ZTR "MTA" iz Vukosavlja
 32. 24.02.2022. g - o prihvatanju Ponude od "Sanitarac" d.o.o. iz Vlasenice broj 15/22 od 16.02.2022. godine
 33. 24.02.2022. g - o pokretanju postupka javnih nabavki Direktni sporazum - "Zemljani radovi na vanjskom urđenju administrativnog centra Opštine Vukosavlje"
 34. 28.02.2022. g - Izrada potpornog zida i grabiona kod administrativnog centra Opštine Vukosavlje
 35. 28.02.2022. g - Nabavka i ugradnja ivičnjaka ispred administrativnog centra Opštine Vukosavlje
 36. 01.03.2022. g - Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda "Nabavka opreme za instalaciju sistema video nadzora na podrućju opštine Vukosavlje"
 37. 01.03.2022.g - prihvatanje ponude od TIM-TRADE d.o.o. Modriča
 38. 01.03.2022.g - prihvatanje ponude od TIM TRADE d.o.o. Modriča
 39. 01.03.2022.g - prihvatanje ponude KOJO KOMERC d.d.d. Modriča
 40. 07.03.2022.g - Priprema i asfaltiranje pristupnog puta u MZ Gnionica
 41. 07.03.2022. g. - Pružanje usluga medijsko-televizijskog praćenja aktivnosti Opštine Vukosavlje u 2022. godini
 42. 07.03.2022. g - Izvođenje radova na vanjskom uređenju administrativnog centra Opštine Vukosavlje
 43. 07.03.2022. g - Priprema i asfaltiranje lokalnih saobraćajnica u tri nova naselja Opštine Vukosavlje
 44. 07.03.2022. g - Čišćenje prostorija u Administrativnom centru Opštine Vukosavlje za period mart - decembar 2022. godine
 45. 10.03.2022. g - o prihvatanju ponude firme "GRADNJA INVEST 2" D.O.O. iz Odžaka
 46. 10.03.2022. g - o prihvatanju Ponude firme "GRADNJA INVEST 2" D.O.O. iz Odžaka
 47. 16.03.2022. g - o raspodjeli sredstava Budžeta Opštine Vukosavlje namjenjenih za finansiranje materijalnih troškova rada NVO-udruženja građana u 2022. godini
 48. 16.03.2022. g - o prihvatanju podnude od Uslužna djelatnost "RADIĆ" Dragan Radić, s.p. Vukosavlje, za usluge "Čišćenje prostorija u Administrativnom centru Opštine Vukosavlje za period mart-decembar 2022. godine"
 49. 21.03.2022g - o prihvatanju Ponude od "HIT" d.o.o. iz Brčko distrikta
 50. 22.03.2022.g - o pokretanju postupka javnih nabavki Direktni sporazum - usluge "Čišćenje i posipanje abrazivnim materijalom puteva prvog prioriteta prema Planu zimskog održavanja 2021/22"
 51. 22.03.2022.g - o pokretanju postupka javnih nabavki Direktni sporazum - "Nabavka abrazivnog posipnog materijala za zimsko odžavanje puteva drugog prioriteta prema Planu zimskog održavanja 2021/22"
 52. 23.03.2022.g - Ugradnja odvodnih cijevi i izrada šahta na vanjskom uređenju Administrativnog centra Opštine Vukosavlje
 53. 23.03.2022.g - Radovi na vanjskom uređenju Administrativnog centra Opštine Vukosavlje (zemljeni radovi, odvodne cijevi i ostali radovi)
 54. 23.03.2022.g - Izrada staza i malog potpornog zida pored zgrade administrativnog centra Opštine Vukosavlje
 55. 24.03.2022.g - Priprema i asfaltiranje pristupnoh puta u MZ Gnionica
 56. 24.03.2022. g - o sprovođenju procedure javnih nabavki - direktni sporazum o uslugama osiguranja imovine (objekata i opreme) u vlasništvu Opštine Vukosavlje
 57. 25.03.2022.g - o prihvatanju ponude od "TIM TRADE" d.o.o. Modriča
 58. 25.03.2022.g - o prihvatanju ponude od TIM TRADE d.o.o Modriča (odvodne cijevi i izrada šahta)
 59. 25.03.2022.g - Nabavka namještaja sa montažom za Opštinu Vukosavlje
 60. 25.03.2022. g - prihvatanje ponude od TIM TRADE d.o.o. Modriča )izrada staza i malog potpornog zida)
 61. 28.03.2022.g - za nabavku materijala za kompjutere i održavanje kompjuterske opreme - za potrebe Opštine Vukosavlje u 2022g
 62. 28.03.2022 g - o prihvatanju Ponude firme GRADNJA INVEST 2 D.O.O iz Odžaka
 63. 30.03.2022.g - o prihvatanju ponude od "MARTIĆ - INTER-COPP" d.o.o. iz Modriče
 64. 30.03.2022.g - oprihvatanju ponude od "MARTIĆ-INTER-COPP" d.o.o. iz Modriče (nabavka abrazivnog posipnog materijala)
 65. 01.04.2022.g - Čišćenje prepumpnih stanica u MZ Modrički Lug i čišćenje kanalizacionih šahtova
 66.  04.04.2022g - o pokretanju postupka javnih nabavki Direktnim sporazum - "Sanacija udarnih rupa na području opštine Vukosavlje"
 67. 04.04.2022.g - o pokretanju postupka javnih nabavki Direktni sporazum za radove "Rušenje objekta stare skupštinske sale Opštine Vukosavlje"
 68. 04.04.2022.g - o prihvatanju Ponude od D.O.O. TESLA iz Modriče
 69. 07.04.2022.g - ODLUKA o prihvatanju ponude od JP EKOČISTOĆA iz Vukosavlja
 70. 07.04.2022.g - Održavanje kanalizacijone mreze
 71. 07.04.2022.g - nabavka korištenog kombi-vozila za potrebe Opštine Vukosavlje
 72. 07.04.2022.g- Uređenje kanala i putnih jaraka Drenovac - Kočijaš
 73. 07.04.2022. g - Nabavka radnih stolova, stolica i komoda za Opštinu Vukosavlje
 74. 11.04.2022.g - o prihvatanju Pinude od KING d.o.o. iz Doboja
 75. 11.04.2022.g. - o prihvatanju ponude od BALEGEM d.o.o. Gradačac
 76. 15.04.2022.g - Rušenje objekta stare skupštinske sale Opštine Vukosavlje
 77. 15.04.2022.g - o prihvatanju ponude D.o.o. PELESIĆ iz Modriče za radove, Rušenje objekta stare skupštinske sale Opštine Vukosavlje
 78. 18.04.2022.g - konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za "Izvođenje radova na ljetnom održavanju lokalnih puteva na području opštine Vukosavlje u sezoni 2022. godini"
 79. 20.04.2022.g - Nabavka korištenog kombi-vozila za potrebe Opštine Vukosavlje
 80. 20.04.2022.g - Održavanje kanalizacijone mreže
 81. 20.04.2022.g- prihvatanje ponude D.o.o. PELESIĆ iz Modriče za radove Održavanje kanalizacijone mreže
 82. 20.04.2022.g - GRADNJA INVEST 2 D.O.O. iz Odžaka
 83. 28.04.2022.g - Vanjsko uređenje prostora oko objekta ambulante u Opštini Vukosavlje
 84. 10.05.2022.g - o prihvatanju Ponude od D.O.O. TESLA iz Modriče
 85. 10.05.2022. g - o prihvatanju ponude od MARTIĆ INTER COP d.o.o Modriča
 86. 11.05.2022.g - OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGVORA (01.01.2022. DO 31.03.2022.)
 87. 12.05.2022.g- Nabavka elektro - materijala za uličnu rasvjetu u Opštini Vukosavlje
 88. 16.05.2022.g - GRADNJA INVEST 2 D.O.O. iz Odžaka
 89. 18.05.2022.g - PRODEX d.o.o. iz Modriče
 90. 18.05.2022.g - Asfaltiranje puta u MZ Gnionica - put prema kući Ostoje Starčevića
 91. 19.05.2022.g - Izrada Plana parcelacije za izgradnju lokalnog puta kojim se povezuju dijelovi naselja Vukosavlje
 92. 24.05.2022.g - Prihvatanje ponude od BALEGEM d.o.o. iz Gradačca za izvođenje radova - "Asfaltiranje puta u MZ Gnionica - put prema kući Ostoje Starčevića"
 93. 25.05.2022.g - stručno-tehnički nadzor za Asfaltiranje puta u MZ Gnionica - put prema kući Ostoje Starčevića
 94. 30.05.2022.g - GRADNJA INVEST 2 D.O.O. iz Odžaka
 95. 02.06.2022.g - prihvatanje ponude od firme ATRIJ d.o.o. iz Doboja
 96. 09.06.2022. g - OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA OPŠTINE VUKOSAVLJE (01.04.2022. - 31.05.2022)
 97. 09.06.2022. Direktni sporazum za nabavku "Materijala za postavljanje ograde na postrojenju za prečišćavanje u MZ Jezero"
 98. 15.06.2022. - o prihvatanju ponude od D.O.O. "SIOM-GM" Modriča
 99. 17.06.2022 - usluge košenja, krčenja i čišćenja nepristupačnih dijelova kanalizacione mreže
 100. 17.06.2022. - Uređenje kanala i putnih jaraka Drenovac - kočijaš
 101. 22.06.2022. - Proštopavanja, čišćenja i izvlačenja zaštopanih dijelova kanalizacijone mreže na području opštine Vukosavlje
 102. 23.06.2022.- Prihvatanje ponude firme GRADNJA INVEST 2 D.O.O. iz Odžaka
 103. 24.06.2022. - o prihvatanju ponude od JP EKO - ČISTOĆA iz Vukosavlje
 104. 24.06.2022. - o prihvatanju ponude od JP EKO - ČISTOĆA iz Vukosavlje
 105. 30.06.2022. - o pokretanju postupka javnih nabavki - Otvoreni postupak "Radovi na instalaciji grijanja i klimatizacije u Administrativnom objektu Opštine Vukosavlje"
 106. 01.07.2022. - Nabavka nedostajućeg dijela namještaja za Opštinu Vukosavlje
 107. 12.07.2022. - o prihvatanju Ponude od D.O.O. TESLA iz Modriče
 108. 15.07.2022. - Usluga snimanja i montiranja i emitovanja priloga o aktivnostima Opštine Vukosavlje
 109. 18.07.2022 - Prihvatanje ponude od ALTERNATIVNA TELEVIZIJA d.o.o. iz Banja Luke
 110. OBRAZAC PRAĆENA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA (01.06.2022. DO 30.06.2022.)
 111. 08.08.2022.-  Direktni sporazum za pružanje usluga Stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova na instalaciji grijanja i klimatizacije u Administrativnom objektu Opštine Vukosavlje
 112. 16.08.2022.- prihvatanje ponude nadzornog organa Slađana Milojevića iz Doboja
 113. 30.08.2022 - Testiranje bunara IEBV-1 u IEBV-2 u ljetnom periodu - prvi hidrogeološki kvartal
 114. 30.08.2022. - Izmjena projektno-tehničke dokumentacije, hidrauličkog proračuna potisnog cjevovoda od pumpne stanice do rezervoara za vodu vodovodnog sistema i izrada elaborata zaštite od požara
 115. 13.09.2022. - Izrada elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi podzemnih voda novog izvorišta u aluvionu Bosne
 116. 13.09.2022. - O PRIHVATANJU PONUDE FIRME MS HYDRO D.O.O. IZ BIJELJINE
 117. 15.09.2022. - IBIS-INŽENJERING D.O.O. IZ BANJA LUKE
 118. 19.09.2022 - Uređenje kanala i putnih jaraka u MZ Jošasvica
 119. 22.09.2022. - prihvatanje ponude "IBIS-INŽRNJERING" d.o.o. iz Banja Luke
 120. 22.09.2022. - prihvatanju ponude od AGE INŽINJERING d.o.o. iz Modriče
 121. 22.09.2022. - Uređenje kanala i putnih jaraka u MZ Jošava
 122. 22.09.2022. - za nabavku Trave za vanjsko uređenje ispred administrativnog centra Opštine Vukosavlje
 123. 22.09.2022 - Uređenje kanala i putnih jaraka u MZ Jošava
 124. 27.09.2022 - o prihvatanju ponude od AGROPEX D.O.O. iz Šamca
 125. 27.09.2022. - o prihvatanju Ponude forme "Plan Plus" D.O.O. iz Modriče
 126. 10.10.2022. -  OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA OPŠTINE VUKOSAVLJE (01.07.2022. - 30.09.2022)
 127. 11.10.2022. - Održavanje javne rasvjete na području Opštine Vukosavlj
 128. 11.10.2022. - o prihvatanju ponude od "GARIJA" d.o.o. iz Vukosavlje
 129. 13.10.2022. - Produbljenje riječnog korita Jakešnica i uređenje putnih jaraka u MZ Pećnik
 130. 14.10.2022 - Uređenje putnih jaraka i puteva uz potok Gnionica
 131. 15.10.2022 - pokretanje postupka direktni sporazum za izvođenje radova "Izdizanje, prepravka i ugradnja šahtova u dijelu ulice Musa Ćazim Ćatić
 132. 15.10.2022. - AGE INŽINJERING d.o.o. iz Modriče
 133. 18.10.2022. - Produbljenje rijećnog korita Jakešnica i uređenje putnih jaraka u MZ Pećnik
 134. 18.10.2022. - prihvatanje ponude MARTIĆ INTER COP D.O.O MODRIČA
 135. 19.10.2022. - Prihvatanje ponude Plan Plus d.o.o. iz Modriče
 136. 26.10.2022. - o prihvatanju ponude od D.O.O. PELESIĆ iz Modriče
 137. 26.10.2022. - Energetsko pregled sa certifikatom za novoizgrađeni objekat Administrativnog centra Opštine Vukosavlje bruto površine 911,81m2
 138. 03.11.2022. - Nabavka novog automobila za potrebe Opštine Vukosavlje
 139. 08. 11.2022. - prihvatanje ponude firme K-PROJEKT d.o.o. iz Istočnog Sarajeva
 140. 08.11.2022 - Direktni sporazum - Produbljenje korita u Gnionici - Starčevići i uređenje putnih jaraka u MZ Jošava
 141. 11.11.2022 - ODLUKA O IZMJENI OKVIRNOG UGOVORA BROJ 02/1-96-89/18-21 OD 23.12.2021.GOD. ZA NABAVKU GORIVA I MAZIVA U 2022. GODINI ZA OPŠTINU VUKOSAVLJE
 142. 14.11.2022. g - o prihvatanju ponude od MARTIĆ-INTER-COPP D.O.O. iz Modriče
 143. 14.11.2022. g - Produbljenje korita u Gnionici - Starčević i uređenje putnih jaraka u MZ Jošava
 144. 17.11.2022. - o prihvatanju ponude firme Plan Plus d.o.o. iz Modriče
 145. 28.11.2022. - Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponue za Nabavku goriva i maziva u 2023. godini za opštinu Vukosavlje
 146. 05.12.2022. - Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za "Nabavku kancelarijskog materijala za Opštinu Vukosavlje u 2013. godini
 147. 13.12.2022. - OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA (01.10.2022 - 30.11.2022)
 148. 14.12.2022. - o pokretanju procedure javnih nabavki putem direktnog sporazuma za pružanje ugostiteljskih usluga Opštine Vukosavlje u 2023. g
 149. 23.12.2022. - Odluka o prihvatanju ponude od Ugostiteljske radnje riblji restoran "VODENICA" iz Modriče