Musa Ćazim Ćatić 163, 74470 Vukosavlje | tel: +387-53-707-704 | fax: +387-53-707-702 | opstina@vukosavlje.gov.ba.

 

ODLUKE 2023

1. 03.03.2023. - OBAVJEŠTENJE O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

2. 23.12.2022.Odluka -roba š. potrošnje

3. 28.12.2022.Odluka o prihvatanju ponude TONERI

4. 26.12.2022.Odluka o prihvatanju ponude Kancelarijski materijal

5. 03.01.2023. Odluka o prihvatanju ponude procesor računar

6.17.01.2023.Odluka o prihvatanju ponude revizija tri projeta

7. 24.01.2023. Odluka o prihvatanju ponude održavanje auta MP TIM

8. 23.01.2023.Odluka o prihvatanju Aparat za kafu

9. 26.01.2023 Odluka o prihvatanju ulična rasvjeta

10. 31.01.2023. Odluka o prihvatanju ponude osiguranje lica

11. 31. 01.2023. Odluka o prihvatanju p. čišćenje prostorija

12. 31.01.2023.Odluka o prihvatanju ponude programska podrška

13. 01.02.2023.odluka o prihvatanju ponude abrazivni materijal

14. 02.02.2023.Odluka o pr.pon. uređenje putnih jaraka

15. 03.02.2023 odluka o prihv. pon. nadzor uređenje putnih jaraka

16. 24.01.2023. odluka o prihvatanju ponude održavanje auta

17.10.02.2023. Odluka o prihv pon medijsko praćenje

18. 13.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude deratizacija

19. 15.02.2023.Odluka o prihv pon medijsko oglašavanje

20. 23.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude laptop za SO

21. 27.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude grafičke usluge

22. 22.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude informativni portal

23. 14.03.2023.Odluka o prihvatanju ponude monitori

24. 16.03.2023.Odluka o prihvatanju ponude zbrinjavanje pasa

25. 27.03.2023. Odluka o prihvatanju pon. studija izvodljivosti

26. 28.03.2023.Odluka o prihv. ponude osiguranje imov.2023.g

27. 27.03.2023.odluka o prihvatanju ponude održavanje ulične rasvjete

28. 22.03.2023.Odluka o izboru - usluge čišćenja jp

29. 18.04.2023. Odluka o prihv. ponude sanacija doma u Gnionici

30. 24.04.2023.Odluka o prihvatanju ponude nadzor dom u Gnionici

31. 25.05.2023. odluka o prihv. ponude računar za urbanizam

32. 07.06.2023.odluka o prihvatanju ponude plan parcelacije

33.12.06.2023 Odluka o prihv. pon. čišćenje kanala MZ Gnionica

34. 16.06.2023.Odluka o prihv. ponude nadzor kanali MZ Gnionica

35. 03.07.2023.Odluka o prihv. ponude projekat izvedenog s.

36. 05.07.2023.Odluka o prihv. ponude grederisanje putnih pravaca

37.10.07.2023.Odluka o prihv. pon. priprem. radovi za asf. lok. puta

38.18.07.2023.Odluka o prihvatanju ponude košenje, krčenje

39. 21.07.2023.Odluka o prihv.u pon. nadzor pripremni radovi za asf.

40. 23.06.2023.Odluka o pihv. pon. procjena uticaja na ž.sr.

41. 25.07.2023.Odluka o izboru - krov škole

42. 01.08.2023. odluka o prihvatanju ponude nadzor krov škole

43. 04.08.2023.Odluka o prihv ponude led lampe

44.11.08.2023.Odluka o izboru - traktor sa malčerom

45. 08.08.2023.Odluka o priv. uređenje makad. puta Grbavica

46. 31.08.2023.Odl.o prihv. pon. nasipanje šljunka i tucanika

47. 02.10.2023.Odluka o prihv. ponude sanacija kvarova ul. rasv.

48. 02.10.2023.Odluka o prihvatanju ponude materijal MZ Jezero

49. 05.10.2023.Odluka o prihv pon. radovi dio na školi u M.Lugu

50.18.10.2023.Odluka o prihvatanju pon elaborat o rez vode

51.19.10.2023.Odl o pr. pon. uređenje kanala u MZ Pećnik

52.17.10.2023. Odluka o prihv. ponude polovan računar

53. 20.10.2023.Odluka o prihvatanju ponude vrata škola u Jošavi

54. 27.10.2023.Odluka o prihv. pon. program zona sanitarne zaštite

55. 03.11.2023.Odluka o prihv. ponude nadzor most u Pećniku

56. 23.10.2023.Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - most Pećnik

57. 08.11.2023.odluka o prihvatanju ponude grafičke usluge

58.16.11.2023. Odluka o prihv. pon. polovan računar

59. 17.11.2023. Odluka o prihv pon. dezinsekcija

60. 24.11.2023. Odluka o prihv. ponude kanc. namještaj

61. 28.11.2023.Odluka o prihvatanju ponude plug za snijeg

62. 30.11.2023.Odluka o prihvatanju ponude posipač soli

63.13.10.2023.Odl.o prohv. p. sanacija i čišćenje ventilokonvektora

64. 11.12.2023.Odluka o pr.pon. UTU za postrojenje vode

65. 14.12.2023.Odluka o prihv. ponude projekat buster stanica

66. 18.12.2023. Odluka o prihv. pon. emitovanje čestitki

67. 22.12.2023.Odluka o prihvatanju ponude reklamni materijal

68. 25.12.2023.Odluka o prihv. ponude didaktički m.

69. 21.12.2023. Odluka o prihvatanju p. uklanjanje granja i šiblja

70. 25.12.2023.Odluka o prihvatanju ponude materijal MZ Pećnik

71. 28.12.2023. odluka o prihv. p. za robu široke potrošnje