Musa Ćazim Ćatić 163, 74470 Vukosavlje | tel: +387-53-707-704 | fax: +387-53-707-702 | opstina@vukosavlje.gov.ba.

 

Kontakt

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
Pozicija:
Direktor Tanja Prnjić
Adresa:
Musa Ćazim Ćatić 155,
74470 Vukosavlje
Telefon:
053 707-407

Kontakt obrazac

Pošalji e-mail