Musa Ćazim Ćatić 163, 74470 Vukosavlje | tel: +387-53-707-704 | fax: +387-53-707-702 | opstina@vukosavlje.gov.ba.

 

Načelnik odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti
Pozicija:
Zekerijah Bahić
Adresa:
Musa Ćazim Ćatić 163
Vukosavlje
74470
Telefon:
053-707-702
Faks:
053-707-702
Pošalji e-mail